Patijnenburg


Patijnenburg is het brede Participatiebedrijf in de regio Westland voor beschut werken en re-integratie. Wij begeleiden mensen in en naar passend werk en dagen mensen uit op maximale inzet van hun capaciteiten. Dit doen we vanuit de overtuiging dat werk, naast een basiszekerheid van inkomen, bijdraagt aan respect en waardering, eigenwaarde, het gevoel ergens bij te horen, ontplooiing en plezier.De samenwerking met bedrijven in de regio is onze kracht. Het label MVO Westland, Ondernemen met je hart is hierbij leidend.

Email: info@patijnenburg.nl
Website: www.patijnenburg.nl

Ambachtstraat 8 - 10, 2671 CN Naaldwijk - bekijk op Google Maps

De inschrijving voor deze training is gesloten. Voor meer informatie neem dan contact op met: