GGZ/Doel


DOEL Preventie biedt trainingen op het gebied van Geestelijke Gezondheid aan voor alle inwoners van de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Delft, Midden Delfland, Schiedam en Vlaardingen. DOEL Preventie helpt kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mantelzorgers en niet-Westerse migranten om zich geestelijk goed te voelen. Om dat doel te bereiken wordt nauw samengewerkt met andere organisaties.

DOEL Preventie geeft een breed publiek voorlichting, deskundigheidsbevordering en workshops over diverse onderwerpen zoals omgaan met pesten, opkomen voor jezelf, piekeren, mindfulness, chronische ziekten en ouder worden komen aan bod. Daarnaast worden trainingen gegeven waarin u leert anders te denken en daardoor minder te piekeren, of beter om te gaan met stress.

U vindt Preventie op plaatsen waar veel mensen samen komen: in bibliotheken, buurthuizen, basisscholen, middelbare scholen, steunpunten en dergelijke. De interventies worden vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) door de gemeente gefinancieerd. Er zijn geen (substantiële) kosten aan verbonden.

Voor vrijwilligers

Voor mensen die vrijwilligerswerk doen en in dat werk te maken krijgen met mensen met psychiatrische problematiek, biedt DOEL Preventie specifieke workshops en trainingen aan. Daarnaast zijn er workshops om de vrijwilliger in staat te stellen zijn rol beter uit te voeren, zoals bijvoorbeeld 'Grenzen stellen.'  U vindt de trainingen in het aanbod op deze website.

Email: I.Engelsman@ggz-delfland.nl
Website: www.mijndoel.info

, - bekijk op Google Maps

De inschrijving voor deze training is gesloten. Voor meer informatie neem dan contact op met: