Diabetes

dinsdag 24 oktober van 10.00 - 13.00 uur in Monster

Bij diabetes (ook wel suikerziekte genoemd) kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel. Diabetes komt bij ons doelgroep vaak voor. In de training wordt er o.a. uitgelegd wat diabetes inhoudt, hoe je hiermee omgaat en leer je hoe je signalen van teveel of te weinig insuline kan herkennen.

Categorie:
Omgaan met specifieke doelgroepen, Zorg en gezondheid

Scholingstype:
Training

Doelgroep:
Vrijwilligers

Eisen:
U bent vrijwilliger.

Voorwaarden:
Er gelden annuleringsvoorwaarden voor de aangeboden training.
Deze worden met de bevestiging vanuit de organisatie meegestuurd.

Kosten voor vrijwilliger:
€ 65,00 per deelname (geldt alleen voor externe vrijwilligers)

Kosten voor professionals:

Aantal plaatsen: 12

Datum:
Dagdeel op dinsdag 21 februari van 10.00-13.00 uur.

Locatie:
2681 JH Monster, Binnenhof 1

Cursusaanmeldingsformulier
"Diabetes"


Heeft u een account bij ons?


E-mailadres:
Wachtwoord:
 

Uw gegevens

* Geslacht:
* Voornaam:
* Achternaam:
* Geboortedatum:
* Geboorteplaats:
* E-mailadres:
* Telefoonnummer:

Uw adres

* Straatnaam:
* Huisnummer, toevoeging:
* Postcode:
* Plaatsnaam:
* Land:
Wilt u een account waarin u alle informatie over de door u gevolgde trainingen kunt terugvinden? Vul dan een wachtwoord in.
Wilt u geen account, vul dan geen wachtwoord in.
Wachtwoord:
Wachtwoord bevestigen:
U krijgt een email ter bevestiging.

Factuuradres

Naam maatschappelijke organisatie:
Land:
Postcode:
Plaatsnaam:
Adres:
Huisnummer, toevoeging:
Vraag / opmerking

Ik ga akkoord met de Voorwaarden van 's Heeren Loo, Het Westerhonk *

Annuleringsvoorwaaren 2016, 's Heeren Loo, locatie Het Westerhonk

Definities en werkwijze

1. 1 Definities

Annulering                            Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de leeractiviteit. 
                                               Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte.

Deelnemer                             De vrijwilliger die deelneemt aan een leeractiviteit.

Opdracht                               Schriftelijke aanvaarding van de vastgestelde begroting door de (regio)directeur, manager Zorg
                                               en coördinator vrijwilligerswerk.

Opdrachtgever                     Degene die een opdracht voor een leeractiviteit voorlegt aan de afdeling OL&O, hierna te noemen   
                                               opdrachtgever.

Opdrachtnemer                    De afdeling OL&O van ‘s Heeren Loo Zorggroep, hierna te noemen opdrachtnemer.

Opleidingsbegroting            Het opleidingsplan, waarin per leeractiviteit staat vermeld hoeveel deelnemers er aan deel gaan
                                               nemen en welke kosten hieraan verbonden zijn.

1.2 Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leeractiviteiten die opdrachtnemer organiseert. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat opdrachtgever in geval van inschrijving voor een leeractiviteit kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.


1.3 Werkwijze opdrachtnemer
Opdrachtnemer plant de leeractiviteiten in op basis van de opleidingsbegroting. De vrijwilliger schrijft zichzelf in op een leeractiviteit. Opdrachtgever bevestigt vervolgens de vrijwilliger over de uitvoeringsdatum.


1.4 Wijze van annuleren
De deelnemer stuurt een mail naar de opdrachtgever, met daarin:

 • Onderwerp en moment leeractiviteit;
 • Reden annulering;
 • Gegevens deelnemer: voornaam, achternaam, bereikbaarheidgegevens.

2.0 Annulering leeractiviteit door Deelnemer

Bij open inschrijving:

 1. Deelnemer schrijft zich in op een leeractiviteit met een bepaalde datum en is daarmee gebonden aan de uitvoeringsdatum van de leeractiviteit.

Opdrachtnemer hanteert een annuleringsregeling in geval een deelnemer zijn/haar deelname aan een leeractiviteit, eventueel in overleg met de opdrachtgever moet annuleren. De annuleringsregeling is van toepassing op alle leeractiviteiten die door Opdrachtnemer worden aangeboden.

 1. Bij annulering tot 42 kalenderdagen voor de aanvang van de leeractiviteit zijn geen kosten verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 42 kalenderdagen voor aanvang van de leeractiviteit wordt het volledige bedrag gefactureerd.
 3. Het sturen van een vervanger voor de training is mogelijk in overleg met de opdrachtgever, indien dit uiterlijk 21 kalenderdagen voor aanvang van de leeractiviteit bij Opdrachtnemer wordt aangegeven.
 4. Is een deelnemer zonder opgaaf van redenen afwezig tijdens de training dan wordt het volledige bedrag gefactureerd.
 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten die voortvloeien uit annuleren, onderbreken of wijzigen van de deelname aan een leeractiviteit.

3.0 Annulering door Opdrachtnemer

Bij onvoldoende aanmeldingen kan de leeractiviteit door Opdrachtnemer worden geannuleerd. De deelnemer en opdrachtgever ontvangen daarover uiterlijk 21 kalenderdagen van tevoren bericht.

 1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de geleden schade.
 1. Indien door omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer of een calamiteit, een training geen doorgang kan vinden, wordt door Opdrachtnemer een nieuwe datum vastgesteld; de periode van 21 dagen is hierop niet van toepassing.
 1. Alle deelnemers worden over de nieuwe datum tijdig geïnformeerd. Ook in deze situatie is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor geleden schade.

De inschrijving voor deze training is gesloten. Voor meer informatie neem dan contact op met:

Agenda

Laat alle agenda punten zien