Algemene voorwaarden scholing Vrijwilligersacademie Westland

Met inschrijving voor een van de bijeenkomsten die worden aangeboden via de Vrijwilligersacademie Westland ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 1. Doelgroep Het totale scholingsaanbod van de Vrijwilligersacademie Westland is bedoeld voor inwoners van Westland en Hoek van Holland die vrijwilligerswerk (gaan) doen en medewerkers van maatschappelijke organisaties in Westland en Hoek van Holland die met vrijwilligers werken.
   
 2. Doel Mensen die vrijwilligerswerk (gaan) doen en medewerkers van maatschappelijke organisaties kunnen zich via de Vrijwilligersacademie Westland aanmelden voor geplande scholingen door scholingspartners van de vrijwilligersacademie Westland en/of informatie aanvragen over scholingen die op aanvraag gegeven kunnen worden voor een groep vrijwilligers of medewerkers van één of meerdere organisaties.
   
 3. Aanmeldprocedure Aanmelden voor een geplande scholing doe je bij voorkeur via het digitaal aanmeldformulier. Het is niet mogelijk om je voor een gedeelte van de scholing in te schrijven, tenzij specifiek aangegeven bij de scholing.
   
 4. Aantal deelnemers Bij elke scholingsactiviteit geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn wordt de scholingsactiviteit geannuleerd. Hierover ontvang je bericht van de scholingsaanbieder, uiterlijk 14 dagen voor de datum van de eerst geplande bijeenkomst.
   
 5. Kosten Indien er kosten worden berekend staat dit vermeld in de omschrijving van de scholingsactiviteit. Deze kosten worden aan de deelnemer berekend door de scholingsaanbieder. De scholingsaanbieder zal de deelnemer van de benodigde informatie over betaling (geautomatiseerd of via facturering) van deze kosten voorzien.
   
 6. Verplaatsing De scholingsaanbieder heeft het recht de scholing te verschuiven naar een latere datum, bijvoorbeeld in geval van onvoldoende deelnemers, beschikbaarheid van docent(en) en scholingsruimte. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval is het hieronder opgenomen punt 7 (annulering) van toepassing vanaf de datum waarop de betreffende mededeling de deelnemer(s) heeft bereikt.
   
 7. Annulering Wil je afzien van deelname geef dit dan schriftelijk, per mail of telefoon zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen vóór de datum van de eerste bijeenkomst, door aan de betreffende scholingsaanbieder. 
  Informatie of de scholingsaanbieder bij niet tijdig afmelden kosten in rekening brengt is vermeld bij de aanvullende voorwaarden (zie punt 11) horende bij de aangeboden scholing.

   
 8. Informatie opvragen Bij het opvragen van informatie zal het verzoek doorgezonden worden naar de scholingsaanbieder. Deze draagt zorg voor het verstrekken van de juiste informatie aan de betreffende persoon.
   
 9. Wijzigingen Hoewel het scholingsoverzicht met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, kan het voorkomen dat wijzigingen in het programma moeten worden aangebracht.
  Aan het scholingsoverzicht op de website van de Vrijwilligersacademie Westland en andere publicaties zoals de nieuwsbrief en sociale media kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

   
 10. Scholingsmateriaal Het scholingsmateriaal is eigendom van de scholingsaanbieder en is voor eigen gebruik. Wij verzoeken je, bij eventuele verspreiding aan derden, vooraf toestemming aan de scholingsaanbieder te vragen.
   
 11. Aanvullende voorwaarden Indien een scholingsaanbieder aanvullende voorwaarden hanteert, bijvoorbeeld met betrekking tot deelname of certificering, zal hier naar verwezen worden bij de aangeboden scholing.

 

 

 

De inschrijving voor deze training is gesloten. Voor meer informatie neem dan contact op met:

Agenda

03 september

dinsdag van 19.00 - 22.00 uur

Vertrouwenscontactpersoon

12 september

donderdag van 09.00 - 11.30 uur

Gewoon Doen! start september 2019

18 september

woensdag van 19.45 - 22.00 uur

Basistraining AED en Reanimatie

26 september

donderdag van 09.15 - 10.00 uur

Rolstoelgebruik

14 oktober

maandag van 19.00 - 22.00 uur

Spreken in het Openbaar

Laat alle agenda punten zien